м.Ужгород,
вул. Швабська 71А,
3 поверх
тел: (095) 9242460, (095) 3550447
факс: (0312) 671297
e-mail: office@biznesmodel.com.ua

Консультації з питань ліцензування

Згідно Закону України "Про підприємництво" встановлено, що без спеціального дозволу (ліцензії), що видається Кабінетом Міністрів України чи уповноваженим органом не можуть здійснюватись ряд видів діяльності.

Ліцензування є одним з видів зовнішньої перманентної легалізації діяльності підприємця. Воно визначається законом, який дає перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню. Закон встановлює виключний перелік таких видів діяльності і цей перелік не може бути розширений нормативними актами. Передумовою ліцензування підприємництва є реєстрація, а для підприємця - юридичної особи також безпосередня вказівка на цей вид діяльності в його установчих документах. З моменту одержання ліцензії на вказаний в законі та визначений в установчих документах вид діяльності і виникає відповідний елемент спеціальної правосуб'єктності. Підприємство не вправі займатися відповідним видом діяльності до тих пір, поки в установленому законом порядку не отримає ліцензію.

Варто зауважити, що ліцензування не є остаточним та безстроковим. Ліцензія видається лише на певний строк. Продовження терміну дії здійснюється у тому ж порядку, що і отримання.

Основними принципами державної політики у сфері ліцензування є:

Ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на зайняття певним видом господарської діяльності, що відповідно до законодавства підлягає обмеженню. Існує конкретна низка видів підприємництва, які можна здійснювати лише за умови отримання спеціального дозволу - ліцензії.

Ліцензія - є спеціальним документом, що видається підприємствам та іншим підприємницьким структурам компетентними державними органами і надає право здійснювати окремі види підприємництва або вивозити певні товари за межі країни.

Для отримання ліцензії кожний суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний звертатися після державної реєстрації з заявою до відповідного органу. До заяви мають додаватися: підприємцем - юридичною особою - нотаріально засвідчені копії установчих документів, що повідомляють про рівень освіти і кваліфікації, необхідні для здійснення певного виду підприємницької діяльності, а також копію документа про державну реєстрацію.

У суб’єкта підприємницької діяльності може виникнути ситуація започаткування багатопрофільної підприємницької діяльності. Необхідно мати ліцензію на кожний вид діяльності.

На практиці СПД найчастіше стикаються із необхідністю одержання дозволів органів пожежного нагляду, нагляду за охороною праці, державної санітарно-епідеміологічної служби та дозволів на розміщення малих архітектурних форм та інші.