м.Ужгород,
вул. Швабська 71А,
3 поверх
тел: (095) 9242460, (095) 3550447
факс: (0312) 671297
e-mail: office@biznesmodel.com.ua

Ведення бухгалтерського обліку

Важливою передумовою раціонального ведення бухгалтерського обліку на підприємстві є правильна розстановка кадрів на окремих ділянках облікового процесу, встановлення такої структури апарату бухгалтерії, яка якнайбільше відповідала б конкретним умовам роботи підприємства. Чисельність облікового апарату і його структура значною мірою залежать від обсягу облікових і контрольних робіт, від форм організації й автоматизації обліку, а також від таких факторів, як масштаби виробництва і структура управління ним.

Бухгалтерія підприємства включає такі сектори:

Особливості роботи підприємств зумовлюють різні структурні варіанти бухгалтерії. Так, на період здійснення підприємством капітального будівництва створюється відповідна група, яка забезпечує облік і складання звітності щодо капітальних вкладень і джерел фінансування їх.

Отже, звернувшись до ПП «БІЗНЕС МОДЕЛЬ», Ви співпрацюєте із спеціалістами економічно і юридично освіченими, які розглядають різні методи формування тих або інших показників і результатів діяльності, розробляють і пропонують керівництву той варіант облікової політики, який найбільш повно забезпечує реалізацію прийнятої на підприємстві фінансової стратегії.