м.Ужгород,
вул. Швабська 71А,
3 поверх
тел: (095) 9242460, (095) 3550447
факс: (0312) 671297
e-mail: office@biznesmodel.com.ua

Організація бухгалтерського обліку

Господарська діяльність кожного підприємства вимагає планування , управління і контролю. Щоб керувати підприємствами різних форм власності і всім народним господарством країни, необхідно мати відомості про господарську діяльність кожного підприємства: розмір й склад його засобів, коштів, розвиток окремих галузей тощо. Всі ці відомості можуть бути одержані лише завдяки обліку.

Бухгалтерський облік – це спосіб документального спостереження, відображення й контролю за господарською і фінансовою діяльністю виробників і господарників (підприємств, організацій, орендних, спільних підприємств, акціонерних товариств тощо), а також система збирання, вимірювання, обробки, інтерпретації та передачі інформації про господарську діяльність підприємства, установи, організації внутрішнім та зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень.

Основними умовами правильної організації бухгалтерського обліку є використання найбільш раціональних форм і методів обліку, підвищення його технічного рівня. Від того, як організовано бухгалтерський облік на підприємстві, як він виконує свої контрольні функції значною мірою залежить рівень економічної роботи.

Основні передумови раціональної організації обліку на підприємстві такі:

 

ПП «БІЗНЕС МОДЕЛЬ» розробляє таку організацію, за якою облік може найбільш успішно виконувати поставлені перед ним завдання при найменших затратах засобів і праці.