м.Ужгород,
вул. Швабська 71А,
3 поверх
тел: (095) 9242460, (095) 3550447
факс: (0312) 671297
e-mail: office@biznesmodel.com.ua

Бухгалтерські послуги

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Сферою бухгалтерського обліку є середовище, сукупність умов (користувачів), в яких ведеться бухгалтерський облік. Такими умовами є:

ПП «БІЗНЕС МОДЕЛЬ» розробляє і виконує широкий спектр бухгалтерських послуг, який включає: