м.Ужгород,
вул. Швабська 71А,
3 поверх
тел: (095) 9242460, (095) 3550447
факс: (0312) 671297
e-mail: office@biznesmodel.com.ua

Консультації з питань перспективи бізнесу

В умовах постійних змін в ринковій економіці, ускладненням господарських зв’язків зростають вимоги до управління економікою. Прийняття обґрунтованих управлінських рішень і забезпечення їх реалізації неможливе без раціональної організації всієї економічної інформації на основі використання сучасної обчислювальної техніки. Рівень управління економікою підприємств і об’єднань значною мірою залежить від повноти, обґрунтованості і достовірності інформації, яка міститься в бухгалтерському обліку.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно вибирає форми його організації:

Збільшення і ускладнення господарських зв’язків в умовах ринку, а звідси-зростання оперативної інформації, необхідної для управління, вимагають подальшого удосконалення організації бухгалтерського обліку, підвищення рівня економічних знань та ділової кваліфікації всіх облікових працівників. Раціонально організувати облік можуть спеціалісти, які володіють глибокими знаннями як з методології і техніки бухгалтерського обліку, так і з економіки, права, аналізу й аудиту.

Саме спеціалісти ПП «БІЗНЕС МОДЕЛЬ» зможуть Вас проконсультувати щодо ведення та удосконалення бізнесу. Зокрема: