м.Ужгород,
вул. Швабська 71А,
3 поверх
тел: (095) 9242460, (095) 3550447
факс: (0312) 671297
e-mail: office@biznesmodel.com.ua

Про нас

ПП «БІЗНЕС МОДЕЛЬ» було створене з метою полегшення роботи з організацією та управлінням бізнесом, податковим плануванням та веденням бухгалтерського обліку. Наші працівники-це команда досвідчених професіоналів, які не один рік пропрацювали у різних сферах господарювання, мають довіру серед колег та партнерів.

У наш час управління будь-яким підприємством вимагає від керівників володіння систематичної інформації про здійснювані господарські процеси, їх характер, обсяг, використання,які постійно змінюються в ринковій економіці під впливом жорсткої конкуренції,нестабільної економіки, впровадження нових технологій, постійних змін у законодавстві. Управління підприємством тісно пов’язане з плануванням, економічним аналізом,бухгалтерським обліком, ревізією,аудитом, правом.

Так, за даними бухгалтерського обліку здійснюється контроль за виконанням планових завдань за звітний період і забезпечується інформація для планування і прогнозування розвитку господарства. Економічний аналіз ґрунтується на показниках плану і бухгалтерського обліку, вивчає причини відхилень від плану, виявляє резерви підвищення ефективності господарської діяльності.

Відображаючи господарські процеси, бухгалтерський облік контролює дотримання законодавчих актів, юридичних норм, що регулюють господарські відносини. Перш ніж розпочати власну справу, необхідно обрати організаційно-правову форму, розробити установчі документи, які надалі будуть служити моделлю господарської діяльності.

Розвиток господарських зв’язків в умовах ринку значно розширює кількість користувачів інформацією. Ними є не тільки працівники управління безпосередньо пов’язані з підприємством , а й зовнішні користувачі інформації,зокрема:  банки - при вирішенні питання про надання кредитів; постачальники - при укладанні договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей; інвестори, засновники, акціонери, яких інтересує рентабельність вкладеного капіталу і можливість одержання доходів (дивідендів). Значний інтерес для працівників податкових і фінансових служб, органів державної статистики й управління має облікова інформація.

Основні критерії прибуткового бізнесу:

Успішна діяльність будь-якого господарства потребує залучення спеціалістів різних сфер. Тому наші спеціалісти постійно вдосконалюють свої знання, аналізують потенціал ринку, займаються пошуком нових моделей прибуткового бізнесу.